مناطق دیدنی ایران

دروازه ارگ سمنان

ارگ سمنان با توجه به نوشته­های کتیبه آن در سال ۱۳۰۲ در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و حکمرانی انوشیروان میرزا حکمران سمنان به اتمام رسیده است. در حال حاضر از حصار ارگ چیزی باقی نمانده است و تنها سردر ورودی آن پا برجاست. در دو طرف دروازه دو طاق زیبا وجود دارد که کاشی­کاری­های زیبایی دارند. ۶ مناره تزئینی بر بالای دروازه بر زیبایی آن افزوده است. بالای سر در ورودی در یک طرف آن نبرد دیو سفید  و در خیابان طالقانی شهر سمنان قرار داردا رستم کاشی کاری شده و در طرف دیگر آن عبارت السلطان بن سلطان بن سلطان ناصرالدین شاه قاجار نوشته شده است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن